اصول طراحی و تجهیز بیمارستان (قسمت 8) - بخش تصویر برداری

اصول طراحی و تجهیز بیمارستان (قسمت 8) - بخش تصویر برداری

استاندارد ها ، سرانه ها و معرفی بخش های مختلف بیمارستان

مهندس صادق پوربخت ، مدیر پروژه شرکت اسپو

بخشهای تصویر برداری:

دپارتمان تصویر برداری که خود ممکن است از بخش های دیگری همانند رادیوگرافی، سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن CT SCAN، پزشکی هسته ایی، دانسیتومتری، رادیوتراپی، ماموگرافی و... تشکیل شده باشد، از لحاظ منطقه بندی در منطقه پاراکلینیک ها قرار می گیرد. وجود روابط برون بخشی خوب بین بخشهای تصویر برداری و سایر بخشهای بیمارستان بسیار مهم است. بهتر است در بیمارستان های بزرگ کلیه بخشهای تصویر برداری در یک ساختمان یا بخش بزرگ و به صورت متمرکز در منطقه پاراکلینیک ها استقرار داشته باشند. ضمناً توصیه می گردد که بخش اورژانس و همچنین درمانگاه بیمارستان های بزرگ، در صورت امکان مجهز به رادیولوژی ، سونوگرافی و سی تی اسکن جداگانه باشند.

زیر ساختهای بخش تصویر برداری :

1- حداقل مساحت و ارتفاع اتاق های کنترل ، تکنیک و اتاق دستگاه  مربوط به هر یک از تجهیزات زیر مجموعه دپارتمان تصویر برداری وابسته به نوع و مدل آن دستگاه بوده و توسط شرکت های سازنده مشخص می شوند.

2- حداقل مساحت مفید فضای پذیرش و جوابدهی در بخش تصویر برداری،  8  متر مربع می باشد.

3- دسترسی به بخش تصویر برداری برای بیماران سرپایی و بستری به سهولت میسر باشد. همچنین روابط بخش تصویر برداری با دیگر بخش های بیمارستان همانند اورژانس، بخش های بستری، لاندری، درمانگاه ها و ... به راحتی فراهم باشد.

4- باید تمهیدات ویژه در طراحی اتاق ها و فضاهای بخش تصویر برداری به گونه ایی اندیشیده شود که بیماران ، همراهان و همچنین کارکنان تصویر برداری،  در معرض دریافت ناخواسته اشعه و امواج قرار نداشته باشند.

5-  طراحی بخش تصویر برداری به گونه ایی انجام شود که فرایندهای خدمات رسانی به بیماران به راحت ترین شکل انجام شود. به عنوان مثال بهترین بهترین طراحی معماری دپارتمان تصویر برداری، پذیرش و انتظار مرکزی، به گونه ایی است که مجموعه بخش های تصویر برداری دور تا دور پذیرش مرکزی استقرار داشته باشند. همچنین امور اداری و حسابداری و همچنین جوابدهی بیمار باید به صورت مرکزی انجام شود. 

6- محل استقرار اتاق مگنت MRI  باید به گونه ایی باشد که در حریم میدان مغناطیسی آن که معمولاً بیضی شکل است ، فلزات آهنی متحرک با احجام متوسط و بزرگ مانند آسانسور، تخت بیمار، خودرو در خیابانهای اطراف و ...  وجود نداشته باشد. این موضوع در پایین آمدن کیفیت تصاویر تاثیر گذار است. فلزات ثابت موجود همانند اسکلت ساختمان از سوی شرکت سازنده و نصاب دستگاه محاسبه و شیلد می گردند.

7- محل ورود و خروج بیماران قبل و پس از تزریق مواد رادیواکتیو در بخش پزشکی هسته ایی، می باید برای جلوگیری از در معرض اشعه قرار گرفتن افراد، مجزا و مستقل از یکدیگر باشد.

8- فاضلاب اتاقها و فضاهایی از بخش پزشکی هسته ایی،  که با بیماران تزریق شده سروکار دارند، می باید قبل از ورود به شبکه اصلی فاضلاب و یا تصفیه خانه بیمارستان، حداقل مدت 24 ساعت در یک مخزن جداگانه که معمولاً به صورت دفنی اجرا می شود، نگهداری شده و پس از اتمام نیمه عمر مواد رادیواکتیو آنها، وارد شبکه فاضلاب گردند.

9- در بخش پزشکی هسته ایی برای جلوگیری از در معرض اشعه قرار گرفتن سایر بیماران، محل انتظار بیماران قبل و پس از تزریق مواد رادیواکتیو ، می باید مجزا و مستقل از یکدیگر باشد.

10- توصیه می گردد محل استقرار بخش تصویر برداری در بیمارستان به دلیل ساختار و الزامات خاص و داشتن شیلد های مختلف حداکثر تا طبقه اول باشد.