پروژه ها

مسکونی
مکان: تهران، نازی‌آباد
سال اجرا: 1395
کارفرما: آقای غنی
درمانی
مکان: تهران
سال اجرا: 1401
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
درمانی
مکان: تهران
سال اجرا: 1402
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
اداری
مکان: دولت آباد اصفهان
سال اجرا:
کارفرما: اداره کل پست استان اصفهان
مسکونی
مکان: تهران
سال اجرا: 1399
کارفرما: آقای شجاعی
درمانی
مکان: لاهیجان
سال اجرا: 1399
کارفرما: آقای رحیمی راد
مسکونی
مکان: لواسان
سال اجرا: 95
کارفرما: دکتر مرتضوی
درمانی
مکان: تهران؛ میدان توحید
سال اجرا: 1401
کارفرما: دکتر امینی
مسکونی
مکان: تهران- چیتگر
سال اجرا: 95
کارفرما: مهندس سلیمانی
درمانی
مکان: تهران
سال اجرا: 94-95
کارفرما: خانم دکتر ملکان