پروژه ها

درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 -1390
کارفرما: بیمارستان دی
حمل و نقل
مکان: تبریز
سال اجرا: 1396
کارفرما: قطار شهری تبریز
حمل و نقل
مکان: تبریز
سال اجرا: 1397
کارفرما: قطار شهری تبریز
اداری
مکان: تهران - اشرفی اصفهانی
سال اجرا: 1395 - 1394
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان تدبیر پارس
درمانی
مکان: تهران - ولیعصر
سال اجرا: 1395 - 1390
کارفرما: بیمارستان دی
تجاری
مکان: تهران - مقدس اردبیلی
سال اجرا: 1396 -1395
کارفرما: خانم شیرمحمدی
مسکونی
مکان: تهران - جردن
سال اجرا: 1396
کارفرما: آقای خلیل‌پور