پروژه ها

اداری
مکان: دولت آباد اصفهان
سال اجرا:
کارفرما: اداره کل پست استان اصفهان
اداری
مکان: تهران - اشرفی اصفهانی
سال اجرا: 1395 - 1394
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان تدبیر پارس
اداری
مکان: تهران - اشرفی اصفهانی
سال اجرا: 1395 - 1394
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان تدبیر پارس
اداری
مکان: تهران - شهرک غرب
سال اجرا: 1397 - 1395
کارفرما: بانک پارسیان
اداری
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
اداری
مکان: گناباد
سال اجرا: 1397 - 1394
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
اداری
مکان: تهران - شهرک غرب
سال اجرا: 1397 -1395
کارفرما: پژوهشگاه نیرو
اداری
مکان: تهران - جردن
سال اجرا: 1399 - 1397
کارفرما: بانک انصار
اداری
مکان: تهران - میدان آزادی
سال اجرا: 1397-1395
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا
اداری
مکان: خرم آباد
سال اجرا: 1397 -1395
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت امید پارس