ضوابط طراحی بیمارستان اعصاب و روان - بخش 1

طراحی اتاق ایزوله بیمارستان روانی

ضوابط طراحی بیمارستان اعصاب و روان - بخش 1

نویسنده: مهندس حمیدرضا اشرف

 

بحث بیماري هاي روانی به خصوص روان پریشی در طول تاریخ مورد توجه بسیار قرار گرفته است و طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان و فضای بستری بیمار روانی از هر لحاظ از دارای اهمیت بیشتر و مهم تری هست. فضاي بستري از جمله فضاهایی است که بر حالات روحی و روانی بیمار تأثیر می گذارد و طراحی ضعیف این محیط ها، می تواند باعث بیشتر شدن اختلالات رفتاری و همچنین ترس و اضطراب در بیماران شود.

هر انسانی هنگام بیماري نیازمند آسایش روحی و روانی براي مبارزه است. پس بی شک می توان اظهار داشت که معماري و اجرای دکوراسیون داخلی بیمارستان و طراحی اصولی براي ایجاد رفاه بیمار در بیمارستان است، رفاهی که باعث کم شدن طول درمان می شود. هدف، تسریع بهبود بهداشت و سلامتی ذهن، بدن، روح و روان از طریق معماري است

 

روانشناسی محیط در اتاق بستري بیماران روانی

بطور کلی در طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای درمانی اولین فضایی که بیمار در بدو ورود به بیمارستان با آن در ارتباط است، تأثیرزیادی بر روی دید بیمار نسبت به فضا و ارتباط برقرار کردن او با محیط دارد؛ چالشی که  یک طراح با آن روبرو است، ایجاد حس سکونت و آرامش در بیمار در کنار تعبیه ملزوماتی است که در طول درمان لازم به نظر می رسد؛ در پروسه ایجاد محیطی خوشایند براي بیماران، اتاق بیمار اهمیت بسیار ویژه ای دارد. زیرا قسمتی است که بیمار باید در آن مدت زمان بیشتری را نسبت به سایر بخش های بیمارستان بگذراند، لذا گرافیک محیطی و طراحی آن از حساسیت بالایی برخوردار است.

 

توجه به تمام شش وجه فضا

باید بدانیم که در فضاهای درمانی هر کدام از شش وجه، هریک از چهار طرف دیوارها و همچنین کف و سقف در طراحی و اجرای ساختمان های درمانی قابل اهمیت ویژه ای هستند .

مثلا براي بیماري که مدت ها فقط سقف اتاق را میبیند، دکور سقف مهمترین و ارزشمندترین مکان اتاق برای اوست و یا براي بیماري که فقط به یک طرف دیوار باید خیره شود، آن دیوار مهم ترین ابزار فیزیکی براي آرامش روح او تبدیل خواهد شد.

 کف اتاق نیز می بایست به رنگ روشن بوده تا علاوه بر نشان دادن آلودگی بتواند نور پنجره ها را منعکس کند تا نور در فضای اتاق متعادل  شود.

سفید کردن سقف ها در این قسمت براي بیمارانی که فقط به سمت سقف می توانند بخوابند و دیدي جز سقف ندارند؛ همواره گزینه ی مناسبی نیست. نبود تنوع در محیط بصري ممکن است باعث اختلالات و کم شدن حس ها در بیماران شود؛ در حالی که رنگ سفید سقف بیش ترین حجم نور را انعکاس می دهد می توان با استفاده از یک ته رنگ مناسب در سقف درخشش را کاهش داد و دید راحت تري را براي بیمار فراهم آورد. استفاده از بافت و الگویی هنرمندانه در سقف نیز از دیگر گزینه هایی می باشد که می توان در سقف استفاده کرد. البته باید توجه کرد که این بافت بسیار ملایم و سبک باشد تا باعث ایجاد خطاي دید در بیمار نشود.

در بیمارستان ها هر بخشی از فضا ارزشمند و قابل تأثیر بر روند درمانی بیمار خواهد بود.