مهندس طاهرنژاد

مسکونی
مهندس طاهرنژاد
مکان
تهران
کارفرما
مهندس طاهرنژاد
مساحت
800 مترمربع
سال اجرا
1396 - 1397
زمان اجرا
1 سال