آقای رضاخو

مسکونی
آقای رضاخو
مکان
تهران
کارفرما
آقای رضاخو
مساحت
150 متر مربع
سال اجرا
1399
زمان اجرا
1 ماه