برنامه فستیوال طراحی لندن سال 2020 اعلام شد !

طراحی المان شهری

برنامه فستیوال طراحی لندن سال 2020 اعلام شد !

جشنواره طراحی لندن برنامه ای برای هجدهمین دوره ی این فستیوال که امسال پاییز برگزار می شود اعلام کرده است. با وجود همه گیری ویروس کرونا ، این جشنواره به عنوان "نمادی از عزم لندن برای حفظ رهبری فرهنگی خود به این شهر باز خواهد گشت.

پس از چندین لغو و تعطیلی ، این فستیوال در ماه سپتامبر این بستر را برای جامعه طراحی فراهم می کند تا کارهای خود را به نمایش بگذارند .

 تمرکز این فستیوال بر این است که بازدیدکنندگان بتوانند بین سازه ها قدم بزنند . در کنار سازه های فیزیکی یک نسخه ی دیجیتالی از این فستیوال نیز تهیه میشود .

بن اوانز مدیر فستیوال طراحی لندن می گوید: "نمایشگاه ها باید ادامه یابد. نمایشگاه برای زنده ماندن بخش طراحی ضروری است و امسال بیش از هر زمان دیگری مصمم هستیم هر فرصتی را برای دیده شدن طراحان ارائه دهیم. جاستین سیمونز ، معاون شهردار گفت : خبر خوبی است که امسال فستیوال طراحی در لندن برگزار میشود ، و جشنواره به تقویت موقعیت لندن به عنوان پایتخت طراحی جهان کمک می کند.