آقای مظاهری

مسکونی
آقای مظاهری
مکان
تهران
کارفرما
آقای مظاهری
مساحت
13400 مترمربع
سال اجرا
1394 - 1395
زمان اجرا
1 سال