آقای رضایی

مسکونی
آقای رضایی
مکان
نائین
کارفرما
آقای رضایی
مساحت
6000 مترمربع
سال اجرا
1396 - 1397
زمان اجرا
1 سال