آقای میرجلیلی

مسکونی
آقای میرجلیلی
مکان
یزد
کارفرما
آقای میرجلیلی
مساحت
150 مترمربع
سال اجرا
1398 -1399
زمان اجرا
1 سال