دکتر شادمان فر

مسکونی
دکتر شادمان فر
مکان
تهران
کارفرما
دکتر شادمان فر
مساحت
1430 مترمربع
سال اجرا
1395 - 1396
زمان اجرا
1 سال