آقای ارفعی

مسکونی
آقای ارفعی
مکان
تهران - مهرآباد
کارفرما
آقای ارفعی
مساحت
859 متر مربع
سال اجرا
1397 - 1398
زمان اجرا
1 سال