بیمارستان مدرس

درمانی
بیمارستان مدرس
مکان
تهران - سعادت آباد
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مساحت
20200 مترمربع
سال اجرا
1393 - 1394
زمان اجرا
1 سال