بیمارستان بقیه الله

طراحی بیمارستان بقیه الله
درمانی
بیمارستان بقیه الله
مکان
تهران - ملاصدرا
کارفرما
بیمارستان بقیه الله
مساحت
11200 مترمربع
سال اجرا
1393 - 1387
زمان اجرا
6 سال