بیمارستان دکتر گوتیرز – آرژانتین

بیمارستان دکتر گوتیرز – آرژانتین

معماران:  Mario Corea Arquitectura, Unidad de proyectos Especiales del Gobierno de Santa Fe

مساحت: 18500 متر مربع

سال احداث: 2017

عکاس: Gustavo Frittegotto

ساختمان جدید بیمارستان دکتر گوتیرز در شهر ونادو توئرو آرژانتین, مجموعه بیمارستانی پیشرفته‌ای است که ازلحاظ طراحی معماری, بیمارستان را می‌توان بسیار نوآور دانست از طرف دیگر فناوری به‌کاررفته و خدمات درمانی‌ای که در این بیمارستان ارائه می‌شوند نیز بسیار نوآورانه هستند.

 

طراحی بیمارستان گوتیرز و ساخت آن بخشی از برنامه‌های معماری اجتماعی استان سانتافه است که برای رفاه و خدمات بهداتشی درمانی به ساکنان و اهالی این استان در نظر گرفته‌شده است. مدل طراحی تیپولوژیکال استراتژی‌ای است که توسط ماریو کورئا معمار این بیمارستان، در نظر گرفته است تا این بیمارستان هم به بخشی از این برنامه طراحی معماری تبدیل شود. برخلاف مدل‌های طراحی‌ای مثل  پروتوتایپ این مدل طراحی بیمارستان، یعنی تیپولوژیکال بر توسعه پروژه معماری  ای تأکید دارد که بتواند در مقیاس‌ها، مناطق و مجموعه کاربران مختلف منطبق شود و بیشترین بازدهی را داشته باشد.

طراحی بیمارستان با مدل تیپولوژیکال منجر به به وجود آمدن مفهومی به نام بیمارستان تکامل‌پذیر شد، این طراحی با استفاده کردن از یک الگوی تکرارشونده منجر به ساخت یک چارچوب  کلی می‌شود که برای تمامی برنامه‌های پیشنهادی پاسخ مناسب را ارائه می‌دهد و همچنین با پیشرفت تکنولوژی و در طی زمان هم می‌تواند خود را با تغییرات به وجود آمده تطبیق بدهد. طراحی بیمارستان به‌نوعی است که این امکان را هم دارد که بتواند بدون نیاز به ساختمان‌های اضافه تغییرات را در خود حل کند و دیگر نیازی به ساخت‌وساز دوباره در بیمارستان احساس نشود. سیرکولاسیون و نمای بیمارستان به خوبی مفهوم بیمارستان تکاملی را در خود نمایان کرده است.

بیمارستان دکتر گوتیرز اولین بیمارستان از پنج بیمارستان تکاملی است که در استان سانتافه باید ساخته شوند. در عمل بیمارستان دارای دو سطح افقی است که ازنظر عملکردی آن را بسیار کارآمد می‌کند. با طراحی سلسله مراتبی از فضاهای مختلف که با کاربرد روزانه‌شان هماهنگ هستند بخش‌های عمومی, پزشکی و فنی به‌صورت متوالی به یکدیگر متصل شده‌اند و یک توالی داخلی را مابین فضاها تشکیل می‌دهند.

فضاهای داخلی حول یک دسته از پاسیوها طراحی‌شده‌اند که نور و تهویه طبیعی را برای آن‌ها تأمین می‌کنند. نور و تهویه عواملی هستند که درزمینه طراحی بیمارستان تأثیر مثبتشان بر بهبود سریعتر بیماران و کارایی بیشتر کارکنان بیمارستان اثبات‌شده است. تناسبات طراحی نمای بیمارستان نیز منظم و مدولار است, و به این معناست که در طراحی داخلی بیمارستان اگر تغییری به وجود بیاید نما هم می‌تواند خود را با این تغییر به خوبی تطبیق بدهد.

به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های برنامه‌ای که در استان سانتافه درحال‌توسعه است، بیمارستان دکتر گوتیرز به‌تمامی مسائل جدیدی مانند پایداری، حفظ محیط‌زیست، استفاده هوشمندانه از منابع طبیعی و اقتصادی که در طراحی بیمارستان‌ها باید در نظر گرفته شوند پاسخ درخوری می‌دهد. مفهوم کلی استراتژی نهایی در طراحی بیمارستان را اینگونه می‌توان بیان کرد که باید بیمارستان‌ها به شبکه‌ای درهم‌تنیده از بخش‌های عمومی و تخصصی که برای همه شهروندان در دسترس هستند تبدیل شوند.

منبع:

https://www.archdaily.com/888911/dr-gutierrez-hospital-mario-corea-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects