اولین یادبود طراحی شده در مقیاس بزرگ برای قربانیان بیماری همه گیر کووید 19

المان شهری

اولین یادبود طراحی شده در مقیاس بزرگ برای قربانیان بیماری همه گیر کووید 19

شرکت معماری گومز پلاترو یادبود جدیدی را برای احترام به افراد آسیب دیده از COVID-19 طراحی کرده است. این بنای یاد بود قرار است در اروگوئه ساخته شود که در زمانی نامعلوم یادآور این دوران باشد . این پروژه "یادبود بیماری همه گیر نامیده می شود" .

هدف آن ایجاد فضایی برای سوگواری و تأمل است که آگاهی از محیط زیست و تأثیر عاطفی داشته باشد. این یادمان در حاشیه یک آبشار شهری قرار خواهد گرفت که فقط با یک پیاده رو قابل دسترسی است.فضای بازدر مرکز این سکو ، به مردم اجازه میدهد تا طبیعت زیر اقیانوس را مشاهده کنند .

سازه این بنا به گونه ای طراحی شده است که قبل از آمدن به محل پروژه سرهم میشود و آسیب کمی را به طبیعت وارد می کند . مدیر و معمار اصلی مارتین گومز پلاتو خاطرنشان كرد: معماری ابزاری قدرتمند برای تغییر جهان است. این مسئله یک واقعیت جمعی و تاریخی است . معماری از قطعات کوچک ساخته شده است که به مرور زمان زنده می ماند  و به فرهنگ یک جامعه تبدیل می شوند. این راهی است برای آنکه به آیندگان نشان بدهیم ما چه کسانی در این سیاره بوده ایم . بناهای تاریخی ، نقاط عطف مشترک فرهنگی و عاطفی ما را بیان می کنند . با ایجاد این یادبود ها که بتواند حواس و خاطرات مارا فعال کند ، می توانیم به بازدید کنندگان خود یادآوری کنیم که ما به عنوان انسان تابع طبیعت هستیم نه طبیعت تابع ما .

این یادواره برای استقبال حداکثر 300 نفر بازدید کننده در یک زمان ساخته شده است (ضمن اینکه از دستورالعمل های حفظ فاصله اجتماعی پیروی می کنند) . این بنا علاوه بر حفظ فاصله ،  همبستگی مشترک را نیز ممکن می سازد. علاوه بر تنهایی ، لحظات اندوه و همبستگی مشترک را نیز ممکن می سازد.