آقای رضایی

مسکونی
آقای رضایی
مکان
تهران
کارفرما
آقای رضایی
مساحت
150 مترمربع
سال اجرا
1399
زمان اجرا
1 ماه