بیمارستان تهرانپارس

درمانی
بیمارستان تهرانپارس
مکان
تهران - تهرانپارس
کارفرما
بیمارستان تهرانپارس
مساحت
18633 مترمربع
سال اجرا
1396 - 1397
زمان اجرا
1 سال