قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت امید پارس

اداری
قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت امید پارس
مکان
خرم آباد
کارفرما
قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت امید پارس
مساحت
2051 مترمربع
سال اجرا
1397 -1395
زمان اجرا
2 سال