سایت ASHRAE منابع مورد نیاز در رابطه با طراحی معماری درمانی برای دوران کرونا را منتشر کرد

سایت ASHRAE منابع مورد نیاز در رابطه با طراحی معماری درمانی برای دوران کرونا را منتشر کرد

سایت ASHRAE منابع راهنمای طراحی پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را منتشر کرد، این منابع به مباحث ایجاد عملکرد مطبوع در تهویه و سیستم‌های گرمایشی و ازاین‌دست مطالب پرداخته‌اند.

وب‌سایت ASHRAE در صفحه ashrae.org/COVID19 دسترسی آسان به منابع موردنیاز طراحان صنعت ساختمان برای طراحی فضاهای بهداشتی درمانی در دوران شیوع این ویروس را فراهم آورده است.

با توجه به اینکه اخیراً پزشکان تأیید کردند که ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می‌شود طراحان ساختمانی بر آن شدند که با توجه به این موضوع استانداردهای جدیدی را برای سیستم‌های تهویه، سرمایشی و گرمایشی تدوین کنند تا از شیوع هر چه بیشتر این ویروس جلوگیری کنند.

 

ازآنجاکه ذرات معلق در هوا مدتی در هوا باقی می‌مانند، طراحی و عملکرد سیستم‌های HVAC که هوا را به جریان می‌اندازند به نحوی است که می‌توانند ویروس کرونا را از طرق زیر منتقل کنند:

  • تأمین هوای مطبوع برای کاربران
  • خارج کردن هوای آلوده به بیرون از فضای موردنظر
  • رقیق کردن هوای فضای داخلی با استفاده از هوای بیرون و فیلتر کردن آن
  • تهویه هوای درون اتاق

ASHRAE استراتژی‌های زیر را برای جلوگیری از شیوع بیماری پیشنهاد می‌کند:

  • تهویه‌ی مرحله رقیق‌سازی هوا
  • تهویه مجزای اتاق‌ها
  • تهویه‌ی منبع هوای مرکزی

به معماران و مهندسان ساختمانی‌ای که در زمینه‌ی طراحی معماری درمانی فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود که دستورالعمل‌های معرفی‌شده در این سایت را برای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر این  ویروس خطرناک به‌کار ببندند، البته در طراحی معماری دیگر زمینه‌ها مانند طراحی مسکونی و مجتمع‌ها هم این دستورالعمل‌ها می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

منبع: https://mcdmag.com/2020/03/ashrae-resources-available-to-address-covid-19-concerns/#.XsDxomgzaUl