بیمارستان دی

طراحی بیمارستان دی
درمانی
بیمارستان دی
مکان
تهران - ولیعصر
کارفرما
بیمارستان دی
مساحت
21800 مترمربع
سال اجرا
1395 - 1390
زمان اجرا
5 سال