مهندس نامداری

مسکونی
مهندس نامداری
مکان
تهران - بلوار کمالی
کارفرما
مهندس نامداری
مساحت
7338 متر مربع
سال اجرا
1397 - 1394
زمان اجرا
3 سال