طراحی داخلی مترو و الزامات مهمی که باید رعایت گردد

طراحی داخلی مترو ، اجرا و ساخت آن در تمامی نقاط جهان یک سری الزامات وجود دارد که باید رعایت شود، به دلیل این که سیستم حمل و نقل ریلی به ویژه مترو یک فناوری پیچیده هست و برای ساخت و احداث آن  رعایت قوانین بین المللی بسیار مهم و ضروری می باشد. در عین حال یک بعد دیگر در مورد ایستگاه های مترو زیبایی شناختی آنهاست که چگونگی آن به فهم پیمانکاران از طراحی داخلی مترو و اجرای حرفه ای آن بستگی دارد.

می توان گفت در فرهنگ شهری ما مترو یک پدیده جدید به شمار می رود. اگر به این شکل به موضوع نگاه شود، می توان گفت ایستگاه های مترو بخصوص در بخش هایی که روی سطح زمین آمده اند نتوانسته اند همپای این فناوری پیش روند. در واقع ایستگاه های مترو از یک بخش زیرین برخوردارند که آنجا از نظر ایمنی و گنجایش جمعیت از یک استاندارد واحد تبعیت می شود. اما وقتی به سطح شهر می آید، باید با فرهنگ شهری هماهنگ شود و دارای یک الگو باشد. چون هزینه ساخت و طراحی داخلی مترو یک هزینه ملی است، شاید ایجاد ایستگاه ها بهترین فرصت بود که می توانستیم از ایستگاه های مترو از نظر زیبایی شناختی به عنوان یک نماد شهری استفاده کنیم اما این اتفاق نیفتاده است.

وقتی به ایستگاه های موجود در سطح شهر توجه کنید. شاید به سختی ۱۰ درصد آن ها از لحاظ رعایت این معیارها به عنوان فضای شهری، قابل قبول باشد.

خیلی بهتر میبود در طراحی داخلی مترو نکات و الزامات به خوبی رعایت می شد تا هماهنگی لازم با فرهنگ و ساختار شهری را دارا می بود و نکات لازم از نظر زیبایی شناسی مورد توجه قرار می گرفت.

هنرمند، طراح یا کارفرمایی که قرار است ایستگاهی را ایجاد کنند، قبل از هرچیز باید به زبان شهر آگاه باشند. همین نقص باعث می شود ایستگاه های مترو از نظر زیبایی شناسی، حرفی برای گفتن نداشته باشند.

 

استفاده از رنگ ها، نقش ها، نشانه ها در طراحی داخلی مترو

طراحان فضای شهری باید چندحرفه ای باشند و تخصص های مختلف داشته باشند. در واقع طراحان باید روانشناسی، مردم شناسی و فرهنگ شناسی هم بدانند. طراحی فضاهای شهری با دانش های بین رشته ای ارتباط دارد. یعنی اگر کسی با روانشناسی محیط آشنا نباشد، بعید است بتواند در طراحی شهر و محیط حرف قابل قبولی بزند.

از طرفی خیلی از طرح های موجود ممکن است از کشورهای دیگر الگوبرداری شده باشند، بدون آنکه زبان شهر ما در آن دیده شده باشد.

کارفرما برای ایجاد این ایستگاه ها هزینه می کند و قطعا تمایل دارد که کار دیده شود. بنابراین می توان از میان ایده هایی که حاصل رقابت چندین طراح جوان است، براساس شرایط، بهترین را انتخاب کرد.

نمونه هایی از طراحی و زیبایی فضای داخلی مترو در روسیه ( مسکو) و چین:

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

چیدمان شهری در ایستگاه های مترو

چیدمان و مبلمان شهری که در ایستگاه های مترو استفاده می شود باید محلی برای ایجاد آرامش و آسایش شهروندان و مسافران ایجاد کند. در واقع وظیفه سازمان مترو صرفا رساندن مردم از مبدا به مقصد نیست، بلکه خیلی از نیازهای دیگر مردم در طول زمانی که در این فضا قرار دارند باید در آنجا برطرف شود. ایستگاه های مترو براساس تعداد مسافران و میزان تردد، باید چیدمان و امکانات مورد نیاز مسافران را تامین کنند.

تبلیغات در مترو

در ورودی اکثر ایستگاه های مترو در دنیا، مراکز خرید و تابلوهای تبلیغاتی از همان ابتدا جلب توجه می کنند. بخصوص در کشورهای اروپایی و آمریکایی فروشگاه های موجود در ورودی مترو، قسمتی از ایستگاه محسوب شده، باعث می شود ضمن اینکه مسافر از مترو استفاده می کند بخشی از مایحتاج خود را هم خرید کند.

از طرفی در حوزه تبلیغاتی که در ایستگاه های مترو به کار می رود، باید به المان ها، رنگ ها، پیام ها و تاثیر و فشار ذهنی و فکری که به مردم منتقل می کند، توجه شود.  این در حالی است که در اکثر طراحی های تبلیغاتی نشانی از مطالعات روان شناسی و جامعه شناسی دیده نمی شود. و اینطور به نظر می رسد که قرار است  پیام به هر قیمتی در معرض دید و توجه مسافران قرار گیرد. در مورد این موضوع می توان مطالعه و پژوهش های زیادی انجام داد تا کیفیت تبلیغات و شکل تاثیرگذاری آن هابه شکل مناسب تغییر کند.

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

طراحی داخلی مترو

شرکت فنی و مهندسی اسپو مجری طراحی داخلی مترو تبریز می باشد که در مقاله بعدی روند اجرا و طراحی این پروژه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.