با سلام امروز درباره طراحی نمای بیمارستان و تاثیر آن بر روحیه بیماران و همچنین تاثیر آن بر روند بهبود آنان صحبت می کنیم.

نکات مهم در طراحی نمای بیمارستان

تغییرات  شتابزده و عامیانه در نمای خارجی بیمارستانهای کوچک در کشور به وفور دیده میشود . غافل از انکه سه راهکار در تغییرات نمای بیمارستانها  بایستی مد نظر قرار گیرد :

۱-بازسازی نمای قدیمی با همان سبک وسیاق و مصالح  برای بیمارستانهایی که جزیی از خاطرات شخصی ٬ ملی و یا منطقه ای مردم بوده و در نظر است تا قدمت انها جزیی از افتخارات انها محسوب گردد.

۲-دگرگونی کامل نما هم در شکل و هم در متریال و الگوی طراحی نما ٬  برای بیمارستان هایی که تغییرات کامل در کاربری و ابعاد مدیریتی و تجهیزاتی داشته و اصرار بر فراموش کردن سوابق گذشته انمرکز داشته باشند.

۳- تغییرات ترکیبی دربعضی قسمت ها و متریال نما برای بیمارستان هایی که ثبات در عملکرد و مدیریت را بر زرق و برق ترجیح و لیکن نافی استفاده از تکنولوژی روز نیستند.

به هر حال زیبا سازی بیمارستان اگر چه فقط در زیبا سازی نمای بیمارستان نخواهد بود اما هرنوع زیبا سازی و بهسازی در امورات  بدون زیبا سازی نما ٬ نمود مناسب و سریع  را در منظر مردم ندارد. یکی دیگر از مظاهر زیبایی نما ٬  نورپردازی در شب است . نورپردازی مناسب در شب به گونه ای که ضمن افزایش ابهت ساختمان ٬ آسایش بیماران را در زمان استراحت شبانه مختل نکند ٬ نکته مثبتی است که از ان نبایستی غافل بود. شیک و تمیز بودن پنجره ها و پرده هایی که از نمای  بیمارستان در روز و شب  قابل رویت است ٬ نیز ٬ به همین ترتیب مورد توجه قرار دارد. به خصوص برای بیمارستانهایی که در عمق قرار نگرفته و ساختمان اصلی درمانی انها در کنار محل عبور و مرور مردم قرار دارد .